The 3rd Annual Public Policy Conference
dedicated to strategic aspects of cybersecurity

9-10 OCTOBER 2017 - KRAKÓW, POLAND

III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2017
INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata CYBERSEC 2017 uzależniona jest od rodzaju uczestnictwa oraz daty zakupu.

a) Uczestnicy reprezentujący kategorię SEKTOR PRYWATNY dokonują płatności wg cennika:

Data rejestracjiCena
Early bird ( płatność do 30 sierpnia ) 1160 PLN
Standard ( płatność do 30 września ) 1960 PLN
Late ( płatność po 30 września ) 2760 PLN

Przy rejestracji więcej niż jednej osoby z danej firmy, możliwe jest skorzystanie z oferty zniżkowej. Więcej informacji na ten temat udzieli Pan mateusz.mazela@ik.org.pl.

b) uczestnicy reprezentujący kategorie: ADMINISTRACJA PUBLICZNA/SŁUŻBY MUNDUROWE, PRACOWNICY NAUKOWI/NGO/MŚP MAŁOPOLSKA oraz STARTUP ICT/INWESTOR są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Ze względów organizacyjnych, potwierdzenie uczestnictwa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.


INFORMACJE DODATKOWE
 1. Opłata konferencyjna zawiera:
  • wstęp na wszystkie wydarzenia konferencyjne
  • ID uczestnika, pakiet materiałów konferencyjnych
  • lunche konferencyjne oraz przerwy kawowe
 2. Opłata rejestracyjna nie zawiera opłaty za zakwaterowanie.
 3. Wstęp na Galę jest możliwy jedynie za okazaniem imiennego zaproszenia.
 4. Płatność jest możliwa za pomocą przelewu, karty kredytowej oraz szybkiej płatności. Wszystkie ceny zawierają VAT 23% i muszą być opłacone w złotówkach. Płatnik otrzyma fakturę pro forma i fakturę VAT, wysłaną elektronicznie na skrzynkę email.
 5. Podczas rejestracji prosimy używać służbowego adresu email. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji afiliacji zawodowej uczestników zwolnionych z opłaty konferencyjnej.
 6. Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją Regulaminu Uczestnictwa w CYBERSEC 2017.
 7. Wszelkie zapytania dotyczące regulaminu oraz warunków uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres: registration@cybersecforum.eu
  lub na numer telefonu: +48 663 082 873
 8. Konferencja odbędzie się w:
  ICE Kraków Congress Centre
  ul. Marii Konopnickiej 17,
  Kraków 30-302
3rd European Cybersecurity Forum - CYBERSEC 2017
REGISTRATION INFORMATION

CONFERENCE FEE

Conference fee depends on the participation category and the date of
purchase.

a) Representatives of PRIVATE SECTOR category make the payment according to the following price list:

Registration datePrice
Early bird ( if paid until August 30th ) 270 EUR
Standard ( if paid until September 30th ) 456 EUR
Late ( if paid after September 30th ) 642 EUR

If you register more than one participant from one company, you are entitled to a special discount. More information will be provided by Mr mateusz.mazela@ik.org.pl.

b) Representatives of the following categories are exempt from the conference fee: PUBLIC ADMINISTRATION / UNIFORMED SERVICES, ACADEMICS/NGO MEMBERS and ICT STARTUP/INVESTOR.


For organisational reasons, the final confirmation of participation for the above categories will be sent within 5 working days from the day of registration.

ADDITIONAL INFORMATION
 1. Conference fee includes:
  • participation in all conference events
  • participant ID, conference pack
  • conference lunches and coffee breaks
 2. Conference fees do not include accommodation.
 3. Gala reception may be attended by invitation only.
 4. Payment is available via Bank transfer, credit card or quick transfer. All fees include VAT 23 % in Poland and must be paid in EUR.
 5. While registering, please use business e-mail. The Organiser reserves the right to verify the professional background of the attendees who are exempt from the conference fee.
 6. Please consult full version of the CYBERSEC 2017 Participation Regulation.
 7. Any inquiries regarding CYBERSEC 2017 Participation Regulation and conditions of participation should be submitted to: registration@cybersecforum.eu
  or please call: +48 663 082 873
 8. Conference will take place in:
  ICE Kraków Congress Centre
  ul. Marii Konopnickiej 17,
  Kraków 30-302
This website uses cookies to allow the registration of event participants and service related processes. By using this site you agree on use of cookies, according to the current browser settings.
Accept